กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม ร่วมทำบุญสำนักงาน อบจ.
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม ร่วมทำบุญสำนักงาน อบจ. เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล แต่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม