กิจกรรม
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอนครชัยศรี
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.  หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอนครชัยศรี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ท่าพระยา, รพ.สต.โคกพระเจดีย์, รพ.สต.บางแก้ว, รพ.สต.ไทยาวาส และ รพ.สต.บ้านลานแหลม   เพื่อรับทราบ รับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต. แต่ละแห่ง
สอบถาม