กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม  ร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม
 
สอบถาม