กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่ รพ.สต. ในเขตบางเลน
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.  หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ รพ.สต. ในเขตบางเลน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ไผ่หูช้าง, รพ.สต.หินมูล, รพ.สต.บางหลวง, รพ.สต.บัวปากท่า รพ.สต.ไทรงาม และ รพ.สต.บางเลน  เพื่อรับทราบ รับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต. แต่ละแห่ง
สอบถาม