อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

คลินิกเซ็นเตอร์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน