คลินิกเซ็นเตอร์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน