สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย (Thai Human Imagery Museum)

                 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์ นำโดยอาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ในการสร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามแบบของมาดามทรูโซ แต่เนื่องจากการดำเนินงานสร้างหุ่นขี้ผึ้งต้องประสบปัญหามากมาย เช่น สภาวะอากาศของประเทศไทยที่มีอุณหภูมิร้อนความชื้นสูง รวมทั้งมีฝุ่นละอองมาก  ไม่เหมาะสมกับการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่คงทน
                 อ.ดวงแก้วฯ ได้ใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าทดลองนานกว่า 10 ปี เพื่อค้นหาวัสดุอื่นที่จะนำมาแทนขี้ผึ้ง โดยวัสดุต้องมีความคงทนแข็งแรงทนทาน และไม่ทำให้คุณลักษณะพิเศษของหุ่นขี้ผึ้งด้อยคุณภาพลงไป จนสามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่จาก "ไฟเบอร์กลาส" ที่มีความคงทน ประณีต งดงามเหมือนคนจริงที่สุด รวมทั้งให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากกว่าขี้ผึ้ง 
                 รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งด้วยไฟเบอร์กลาส ที่มีลักษณะเหมือนคนจริงมากที่สุดรูปแรก คือ หุ่นขี้ผึ้งรูปพระราชสังวราภิมณฑ์(หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ โดยใช้ระยะเวลากว่า 3 ปี หลังจากศึกษาค้นคว้าทดลอง คณะผู้ร่วมงานได้เล็งเห็นว่า ผลงานชิ้นนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าขึ้นไป เพราะเป็นผลงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2527 จึงได้วางโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย" จัดแสดงหุ่นชุดต่างๆ ภายในอาคาร 2 ชั้น ดังนี้
  1. ชุดประวัติศาสตร์ ผลงานเทิดพระเกียรติฯ อดีตพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-9
  2. ชุดพระอริยสงฆ์ จำนวน 17 รูป
  3. ชุดมุมหนึ่งของชีวิต ประกอบด้วย หุ่นชุดหมากรุกไทย , ครอบครัวไทย , สนใจในข่าว , เลขาน่ารัก , เหนื่อยนักพักก่อน
  4. ชุดบุคคลสำคัญ เป็นนิทรรศการพิเศษ 3 ครูเพลงไทย และ 3 บุคคลสำคัญของโลก
  5. ชุดสมเด็จพระปิยมหาราชกับการเลิกทาส
  6. ชุดพระอภัยมณีของสุนทรภู่
  7. ชุดการละเล่นไทย 
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจัดแสดงรูปหุ่นรวมทั้งสิ้น 125 รูปและมีการสร้างรูปหุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 
ข้อมูลทั่วไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
43/2 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม.31 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 034-332 607 / 034-966 839 / 034-332 109 และ 090-404 0304
โทรสาร : 034-332 061
เว็บไซต์ : http://www.thaiwaxmuseum.com
วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.                                       

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 18.00  น.

ค่าเข้าชม

รายบุคคล
**ชาวต่างชาติ 
ผู้ใหญ่ 300 บาท  / เด็ก 150 บาท
**ชาวไทย
ผู้ใหญ่ 70 บาท / เด็ก (สูงไม่เกิน 130 ซม.) 30 บาท
**พระภิกษุ-แม่ชี 40 บาท  / สามเณร 30 บาท
**นักศึกษา(ปวช,ปวส,กศน.หรือเทียบเท่า,อุดมศึกษา)ในเครื่องแบบ 40 บาท
**นักเรียน (อนุบาล-ม.6) ในเครื่องแบบ 30 บาท
หมู่คณะ
** ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลด 20% จากอัตราเข้าชมรายบุคคล
** สำหรับสถาบันการศึกษา ที่ประสานการเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
** คุณครูผู้ควบคุมได้รับยกเว้นค่าเข้าชมอัตรา 20:1 คือ นักเรียน/นักศึกษา 20 ท่าน
ยกเว้นค่าเข้าชมคุณครู 1 ท่าน ส่วนคุณครูหรือผู้ติดตามนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ชำระตามส่วนลด 20 % จากอัตราเข้าชมรายบุคคล
(กรุณาชำระค่าบัตรเข้าชมล่วงหน้าของคณะ จำนวน 50%)