อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไม่ไกลนัก มีเนื้อที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์พระปฐมเจดีย์นับเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  อยู่ใจกลางเมืองนครปฐมองค์
เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา ห่างจากกรุงเทพฯไปตามถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ประมาณ 19 กิโลเมตร สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปี