สถานที่ท่องเที่ยว

สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย (Herbal Grove, Wat Plug Mai Lai)

              สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลายเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครปฐม เป็นสวนป่าที่มีสมุนไพรไทยประมาณ 500 ชนิด ในเนื้อที่ประมาณ 92 ไร่ บรรยากาศภายในร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อนกับธรรมชาติในป่าสมุนไพร วัดปลักไม้ลายตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2482 ปัจจุบันมีพระครูสุธรรมนาถ (สมนุก นาโถ) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งได้เปิดผืนป่าธรรมชาติ 98 ไร่เศษ อันเป็นป่าที่ราบต่ำดั้งเดิมให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร สวนสมุนไพรแห่งนี้มีป้ายบอกชื่อสมุนไพรและสรรพคุณ รวมทั้งมีวิทยากรนำชมให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาเรียนรู้ตลอดเวลา ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
                     พันธุ์ไม้ป่าในสวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลายมีทั้งไม้ล้มลุกอายุสั้น อายุยาวหลายปี ไม้เลื้อย ไม้พุ่ม ไม้ต้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่หลายคนโอบ กว่า 500 ชนิด อาทิ ขัดมอญ ตระกูลขิงข่าไพล เสี้ยว ขี้เหล็กป่า กระโดน มะเกลือ มะค่าโมง แดง อ้อยช้าง ก๋างขี้มอด เถาวัลย์แดง ผักหวานป่า แจงดองดึง ตะโกนา ตะเคียนทอง ตะลุมพุก เถาวัลย์เปรียง สะเดา และทองหลางป่า ฯลฯ ผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรสามารถมาพักค้างที่วัดได้ นอกจากนั้นภายในวัดยังมีการนวดไทยแผนโบราณ การอบสมุนไพร มีให้รับประทานเครื่องดื่มสมุนไพร อาทิ น้ำมะขาม น้ำฝาง รับประทานอาหารประเภทสมุนไพร ตลอดจนการอบรมจิตและการปฏิบัติธรรม
                   ส่วนสมุนไพรที่มีจำหน่ายอยู่ ตอนนี้ได้แก่ กวาวเครือแดง มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง ช่วยเสริมฮอร์โมนเพศชาย, กวาวเครือขาว มีสรรพคุณ บำรุงร่างกาย ช่วยทำให้ผิวพรรณเต่งตึง ช่วยเสริมฮอร์โมนเพศหญิง, ยาบำรุงธาตุ สรรพคุณ บำรุงธาตุ เสริมสร้างภูมิให้ร่างกาย รักษาโรคภูมิแพ้ และยาแก้กษัย สรรพคุณ แก้กษัย เป็นต้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3420 4044, 0 3420 4470