อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

สวนพฤกษศาสตร์ และสวนแสนปาล์ม (Botanical Garden and Suan Saen Plam)

             ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ห่างจากตัวเมืองนครปฐมประมาณ 21 กิโลเมตร มีโครงการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่ โครงการจำลองเทคโนโลยีเกษตรระบบชลประทานตามโครงการพระราชดำริ อุทยานแมลง ที่ภายในเป็นแหล่งรวบรวมแมลงหายากและผีเสื้อพันธุ์ต่าง ๆ คาวบอยแลนด์เป็นศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร และสวนปาล์ม ซึ่งรวบรวมพันธุ์ปาล์มประดับไว้นานาชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3428-1655, 0-3435-1400