สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ ม.เกษตรศาสตร์

                อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นอุทยานแมลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีชื่อเรียกง่ายๆ ว่า ‘โดมแมลง’ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแมลงครบวงจร มีพิพิธภัณฑ์แมลง นิทรรศการแมลง มีการเพาะเลี้ยงแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงมีการทำฟาร์มผีเสื้อหลายร้อยชนิด โดมแมลงมีขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเล่นและเรียนรู้ธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด สำหรับคนรักแมลง มาที่นี่ได้ความรู้กลับไปมากมาย ส่วนคนที่ไม่รู้จัก มาแล้วก็จะรู้จักแมลงเพิ่มขึ้น
             อุทยานแมลงฯ อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานด้านกีฏวิทยา จัดเป็น 4 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 และ 2 เป็นนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ จัดอยู่ภายในอาคารชั้นเดียวประกอบด้วยการจัดแสดงแมลงสตัฟฟ์ แมลงหายาก
 ส่วนที่ 3 เป็นอาคารรูปโดม มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร สูง 15 เมตร จัดแสดงระบบนิเวศวิทยาของแมลงวิจัยพฤติกรรมแมลง การเพาะเลี้ยงแมลงเชิงพาณิชย์ รวบรวมพันธุ์ผีเสื้อและแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์เช่น จิ้งหรีด จักจั่น ตั๊กแตน ด้วง
 ส่วนที่ 4 เป็นงานพัฒนากีฏผลิตภัณฑ์ปรับปรุงผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับแมลงในเชิงพาณิชย์ อาทิ แมงกระชอน แมลงทับ แมลงตับเต่า ภายในจะได้พบเห็นผีเสื้อและแมลงในภูมิภาคตะวันตกและได้เรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อและแมลง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 
0 3428 1066,0 2942 8010-9 ต่อ 3903 โทรสาร 03428 1066

เปิดทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.