ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 76/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอาจณรงค์-วัดราษร์ หนองน้ำใส หมู่ที่ 5,6,11 ต.ตลาดจินดา เชื่อมต่อ ถนนสายพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.คลองจินดา อ.สามพราน
ประกาศ เรื่องการดำเนินการ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.นฐ 0001 แยกทางหลวง หมายเลข 321- บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองขวาง หมู่ที่ 3 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ต.หนองปากโลง เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.ธรรมศาลา เชื่อมต่อ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ต.ธรรมศาลา เชื่อมต่อ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ดอนรวก อ.ตอนตูม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ต.ท่าตำหนัก เชื่่อมต่อ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0011 บ้านวังน้ำเขียว- บ้านสะพัง ต.วังน้ำเขียว, ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
ประกาศ เรื่องการดำเนินการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ บ้านวังน้ำเขียว- บ้านสะพัง ต.วังน้ำเขียว, ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำ คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายบังคับ 7 สายทาง จำนวน 30 ชุด ป้ายเตือน 7 สายทาง จำนวน 178 ชุด หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.6 สายทาง จำนวน 452 หลัก GUALD RAIL 2 สายทาง ความยาว 260 เมตรฯ
ประกาศ เรื่อง ประมูลจร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 5 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5,3 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการ จ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ช้อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างจิตสำนึก รักษ์แม่น้ำคูคลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการ " อบจ.นครปฐมร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
14
ผู้เข้าชมวันนี้
561
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11845
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022523
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม