ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8)
ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปรับวิถีชาวนาพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
กรมสอบสวนคดีพิเศษเชิญชวนผู้ที่สนใจ ตอบแบบสำรวจเรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ" ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/T39x6
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 17 ก.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดหนองโพธิ์ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน, 18 ก.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดเลาเต่า ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม, 19 ก.ค. 55 ให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไทร ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี เวลา 09.00-12.00 น.
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้สมัครอำเภอพุทธมณฑล(ส.ถ.๒๗)
รายชื่อผู้สมัครอำเภอดอนตูม(ส.ถ.๒๗)
รายชื่อผู้สมัครอำเภอบางเลน(ส.ถ.๒๗)
รายชื่อผู้สมัครอำเภอนครชัยศรี(ส.ถ.๒๗)
รายชื่อผู้สมัครอำเภอกำแพงแสน(ส.ถ.๒๗)
บัญชีรายชื่อผู้สมัครสามพราน(ส.ถ.๒๗)
บัญชีรายชื่อผู้สมัครอำเภอเมือง(สถ.๒๗)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไทร อ.นครชัยศรี, 25 กรกฎาคม 2555 ณ อบต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม เวลา 09.00-12.00 น.
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ให้บริการ ณ อบต.ยายชา อ.สามพราน, 10 มิถุนายน 2555 ณ วัดสระกะเทียม ต.สระกะเทียม อ.เมืองฯ, 21 มิถุนายน 2555 ณ วัดบางภาษี ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน เวลา 09.00-12.00 น.
ประชาสัมพันธ์ วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 24 ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อวิถีชีวิตชาวประมง
การประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
311
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11638
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1004289
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม