กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และภรรยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ซึ่ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18
สอบถาม