อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จาก รพสต.สนามจันทร์ ที่ได้เข้ามาบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม รวมจำนวน 43 คน เพื่อเป็นการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการคัดกรองโรคติดต่ออื่นๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ จาก รพสต.สนามจันทร์ อย่างยิ่งค่ะ
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.15 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน  2563
ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้คอยให้บริการและอำนวย ความสะดวก ในเรื่องการบริการอาหาร น้ำดื่ม จุดพักคอยให้บริการประชาชน ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
หรือในพื้นที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
อบจ.นครปฐม ขอขอบคุณ คุณทัศนัย เปรมโยธิน พร้อม คณะ บริษัท ดับบลิว.ไอ.พี.อีเล็คทริค จำกัด ที่ได้นำสิ่งของพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บึงกุ่ม-บึงบางช้าง อ.นครชัยศรี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ชลเกียรติ ขอประเสริฐ หัวหน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฯ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น.
ที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 โดยได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ ณ บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำเภอบางเลน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม แจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบางภาษี และตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมฟังเพลงอวยพร เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และวันคริสต์มาส จากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัลกีฬา ให้กับกลุ่มโรงเรียนบางเลน (กลุ่ม 7) จำนวน 15 โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนสถานที่ในการจัดประชุม เรื่อง อำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553