กิจกรรม
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 อบจ.นครปฐม จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นวันที่สอง โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, นางสุภาภรณ์ สะสมทรัพย์ มารดา พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม และผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ได้ร่วมกันในการจัดเตรียมอาหารเจเพื่อบริการพี่น้องประชาชนในวันนี้ ในการนี้ อบจ.นครปฐม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการจัดงานในวันนี้ด้วยค่ะ อบจ.นครปฐม จะจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 4 ตุลาคม 2565 โดยให้บริการอาหารเจแบบอาหารกล่อง มื้อกลางวัน ทุกวัน (ตั้งแต่เวลา 11.30 - 13.00) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.นครปฐม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมารับอาหารเจได้ ฟรี!!! ตามเวลาดังกล่าวค่ะ
อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้จัดประชุมพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ของ อบจ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยมี สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และ รพ.สต จำนวน 36 แห่ง ที่ได้รับถ่ายโอน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้นำท้องถิ่น องค์กรชุมชนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ (ภรรยา), ปลัด อบจ.นครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยน และเยี่ยมชมการปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลาและไก่ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17
สอบถาม