ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-06-20]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ
[2017-06-16]ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 57/2560 โครงการจัดซื้อทรายเคลือบที่มีฟอส 1 % ชนิดเคลือบเม็ดทรายและสารเคมีเดลต้ามิทริน 2 % ชนิดน้ำมันละลายน้ำ
[2017-06-16]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 56/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ต.ห้วยหมอนทองฯ
[2017-06-08]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาถมดิน บริเวณตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี
[2017-06-06]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
[2017-06-06]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายคลองวัดหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี
[2017-05-31] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 61/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายวัดพถทธาราม หมู่ที่ 9, 14 ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.บางระกำ อ.บางเลน
[2017-05-31] การดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย หมู่ที่ 16,5,12,17 ต.ห้วยขวาง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน, ต.หนองงูเหลือม, ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ
[2017-05-31] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 62/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. สาย ม. ๑ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ
[2017-05-31] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 60/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ฯ
[2017-05-31] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 59/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ
[2017-05-31]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโปร่งพรหม หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
[2017-05-31]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สายเพชรเกษม 15 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-24]ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 57/2560 โครงการจัดซื้อทรายเคลือบที่มีฟอส 1% ชนิดเคลือบเม็ดทราย และสารเคมีเดลต้ามิทริน 2% ชนิดน้ำมันละลายน้ำ
[2017-05-24]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 55/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป้อมวัดใหม่ปิ่นเกลียว หมู่ที่ 1,2,3,9 ต.นครปฐม เชื่อมต่อ ต.วังตะกู และต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 54/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ต.โคกระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-22]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1,4 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี
[2017-05-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 52/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยายหอม-ดอนคา หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-19]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตสริมเหล็ก บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์กำารบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-18]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 53/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-18]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 49/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
347
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11479
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809572
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม