ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-02-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 21/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 1,7,8 ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ต.บางช้าง อ.สามพราน
[2017-02-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 22/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯฯ สายหมู่ที่ 3,4,5 ต.ทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม
[2017-02-22]สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลู หมู่ที่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
[2017-02-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล 10/1 หมู่ที่ 5-7 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม
[2017-02-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2017-02-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
[2017-02-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ที่ 3,4 ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2017-02-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ต.มาบแค เชื่อมต่อ ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม
[2017-02-14]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 9 ต.สามพราน อ.สามพราน
[2017-02-14]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางส้มป่อย หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
[2017-02-10]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 20/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ปรับปรุงถนน คสล.ฯ
[2017-02-10]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 19/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 8,12 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน
[2017-02-08] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 18/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 10 ตำบลตาก้องฯ
[2017-02-08] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 12/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2 ต.พะเนียด เชื่อมต่อ ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
[2017-02-07]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 13/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 1 ต.ดอนตูม อ.บางเลน เชื่อมต่อเทศบาลตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม
[2017-02-06]ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
[2017-02-06]ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 16/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 1 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2017-02-06]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 17/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
[2017-02-03]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี
[2017-02-03]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 14/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2017-02-02]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 15/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายวังน้ำเขียว-ดอนข่อยฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
347
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11479
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809572
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม