ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-07-17]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเจริญสุข หมู่ที่ 2 ต.ห้วยม่วง เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
[2018-07-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจฯ
[2018-07-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางกระเบา หมู่ที่ 2 ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน
[2018-07-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7,5 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-16]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
[2018-07-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดท่าใน - วัดหลวง ม.1 ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี
[2018-07-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อม ม.8 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน
[2018-06-16]ประกาศผลพิจารณาโครงการจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจก จำนวน ๑๒ บาน
[2018-07-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
[2018-07-16]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดพิมพ์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
[2018-07-16]ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเพื่อใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
[2018-07-16]ร่างประกาศ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๔ ต.บางไทรป่า เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
[2018-07-13]ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการจิตอาสา
[2018-07-13]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดพิมพ์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ
[2018-07-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ สค.เฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-07-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9 ต.บางภาษี เชื่อมต่อ ต.ไทรงาม อ.บางเลน
[2018-07-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บแล็ต) ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 เครื่องฯ
[2018-07-13]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ที่ 3,4 ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2018-07-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
[2018-07-13]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแงพกันดิน คสล.เลียบคลองจรเข้มด หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-12]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ต.ท่าตำแหนัก เชื่อมต่อ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
376
ผู้เข้าชมวันนี้
370
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5202
ผู้เข้าชมทั้งหมด
983098
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม