ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
แผนพัฒนาการศึกษา
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-11-10]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน
[2017-11-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-15 ตุลาคม 2560
[2017-11-06]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน
[2017-11-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
[2017-11-06]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0007 โดยเปลี่ยนชุดความร้อน SAMSUNG จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2017-11-03]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ
[2017-10-31]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี"
[2017-10-30]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ฯ
[2017-10-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสติ๊กเกอร์ลายไทย สีดำ จำนวน 6 ชุด และเทปยกสติ๊กเกอร์ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน และขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน
[2017-10-30]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดทำ/ทบทวนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561-2564)
[2017-10-30]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนว 54 คน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2560
[2017-10-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 20 หลัง เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม
[2017-10-27]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เพื่อใช้พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
[2017-09-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
[2017-09-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพรมลูกฟูก สีเทา แบบขนห่วง ผลิตจากเส้นใย Polyester (PE)ฯ
[2017-09-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม จำนวน 3,500 ตัว เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
[2017-09-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับตกแต่งภูมิสถาปัตย์โครงสร้างประกอบ เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
[2017-09-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าปกเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2017-09-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 91/2560 จัดซื้อทรายทีมีฟอส 1 % ชนิดเคลือบเม็ดทราย (TEMEPHOS 1% SG)
[2017-09-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 103/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2 ต.บางไทรป่า เชื่อมต่อ ต.บางเลน อ.บางเลน
[2017-09-22] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 92/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,3,6,7,15 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
34
ผู้เข้าชมวันนี้
253
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9183
ผู้เข้าชมทั้งหมด
853263
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม