ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-08-02]ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการฯ
[2018-08-02]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0057 บางคู-ถนนขาด ต.บางแขม เชื่อมต่อ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
[2018-08-01]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้ว หมู่ที่ 4 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี
[2018-08-01]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลู หมู่ที่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
[2018-08-01]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ต.ท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
[2018-08-01]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 10 ต.บางแขม เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
[2018-08-01]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ - บางพระ หมู่ที่ 1,5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี
[2018-07-31]ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ
[2018-07-31]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคลองภายในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-31]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2561
[2018-07-31]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองจรเข้มด หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-26]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิ.ย. 61
[2018-07-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 50 คนฯ
[2018-07-25]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไทร-โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-25]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7,5 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-25]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามควายเผือก-ทุ่งน้อย หมู่ที่ 4,5 ต.สามควายเผือก เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-25]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังไทร-โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-24]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๗,๖,๘ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.ไทรงาม อ.บางเลน
[2018-07-23]ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๒,๖,๘,๑๐ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
[2018-07-23]ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางพระ-ห้วยพลู ม.3 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
[2018-07-23]ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ต.ดอนตูม อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
376
ผู้เข้าชมวันนี้
370
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5202
ผู้เข้าชมทั้งหมด
983098
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม