ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-05-18]ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-18]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,10,14,4 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-18]ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-05-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร พร้อมติดต้ง จำนวน 46 ชุดฯ
[2018-05-18]๋ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัว-วัดสิงห์ หมู่ที่ 1,4 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
[2018-05-17]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ ๘ ต.บางเลน อ.บางเลน ยาว ๒๐๐ เมตร
[2018-05-17]ร่างประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางสังกะสี หมู่ที่ 5 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี
[2018-05-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,9,14 ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.ลำพญา , ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน
[2018-05-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางทองหลาง หมู่ที่ 2 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี
[2018-05-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ต.หินมูล อ.บางเลน
[2018-05-15] ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่งฯ
[2018-05-15] ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยยนต์นั่งตู้
[2018-05-15] ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายโฟม)
[2018-05-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนำ้มันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-05-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-30 เมษายน 2561
[2018-05-11]ผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อถังขยะแยกประเภททั่วไป ขนาด 60 ลิตร มีฝาปิด สีน้ำเงิน จำนวน 4 ใบ
[2018-05-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ สค.เฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-05-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน 51 คน ของ สค.เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
[2018-05-11]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 6,7 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-10]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,10,14,4 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2018-05-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่รถขุดไฮดรอลิค ฮิตาชิ ZX 200 ทะเบียน ตค 198 นฐ และรถขุดไฮดรอลิค โคมัตสุ PC 200LCฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ทดสอบ TOEFL.ITP
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
221
ผู้เข้าชมวันนี้
269
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10952
ผู้เข้าชมทั้งหมด
901379
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม
 
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri