ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-11-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คนฯ
[2018-11-08]ยกเลิก โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีฯ โดยวิธีคัดเลือกฯ
[2018-11-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 11 รายการฯ
[2018-11-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ
[2018-11-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร ลงวันที่ 2 พ.ย. 61
[2018-11-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 86-6790ฯ
[2018-11-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ
[2018-11-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-11-01]ประกาศผู้เสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (4 ประตู) ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กพ 8300ฯ
[2018-11-01]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ฯ
[2018-11-01]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ฯ
[2018-11-01]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 12 ต.สามง่าม เชื่อมต่อ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม
[2018-10-31]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
[2018-10-31]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาฯ
[2018-10-31]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของ สค.เฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-10-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของ สค.นครปฐม
[2018-10-26]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 12 ต.สามง่าม เชื่อมต่อ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม
[2018-10-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คน
[2018-10-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
[2018-10-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้งฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
374
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10653
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021331
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม