ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2019-01-21]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8,9 ต.ไทรงาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน
[2019-01-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ฯ
[2019-01-21]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ
[2019-01-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ
[2019-01-21]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
[2019-01-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คน ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
[2019-01-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCERAฯ
[2019-01-18] ร่างประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๗ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตามแบบ อบจ.นฐ.พร้อมป้ายโครงการ
[2019-01-18]ร่างประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองท่าทราย ม.๑ ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ตามแบบ อบจ.นฐ.
[2019-01-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสายกลาง หมู่ที่ 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี
[2019-01-18]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ
[2019-01-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ
[2019-01-18]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำ คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล
[2019-01-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตรฯ
[2019-01-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง(Fortuner)
[2019-01-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว 15 เมตรฯ
[2019-01-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกิ่งโคมไฟถนน ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ฯ
[2019-01-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่องฯ
[2019-01-16]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-31 ธันวาคม 2561
[2019-01-15]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-4 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ต.ลำพญา อ.บางเลน
[2019-01-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 3 รายการฯ
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
503
ผู้เข้าชมเดือนนี้
16858
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1027536
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม