ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-09-28] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-21 กันยายน 2561
[2018-09-28] ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-27]ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นเคมี Zetacypermethrin
[2018-09-26]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
[2018-09-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันฯ
[2018-09-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ที่ 6 ต.ห้วยม่วง เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
[2018-09-24]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-09-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามควายเผือก-แหลมบัว หมู่ที่ 8 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
[2018-09-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม
[2018-09-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-09-21]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2018-09-21]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ม้วนใหญ่ (12 ม้วน)ฯ
[2018-09-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการฯ
[2018-09-20]ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3 ต.บ่อพลับฯ
[2018-09-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-09-20]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารฯ
[2018-09-20]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเปลี่ยนชุดความร้อนซัมซุงฯ
[2018-09-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2018-09-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2018-09-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
[2018-09-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
371
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10649
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021327
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม