ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-07-23]ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางพระ-ห้วยพลู ม.3 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
[2018-07-23]ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ต.ดอนตูม อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
[2018-07-23]ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ ๐๐๑๐ บ้านท้องไทร บ้านสระน้ำหวาน ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี ต.สามควายเผือก อ.เมือง
[2018-07-23]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางกระเบา หมู่ที่ 2 ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน
[2018-07-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถบรรทุกเทรลเลอร์ฯ
[2018-07-20]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ต.บางไทรป่า เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน
[2018-07-20]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ
[2018-07-20]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระดาษลังฯ
[2018-07-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (อาหารกล่องชานอ้อย,น้ำดื่มขวดเล็ก)
[2018-07-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯ
[2018-07-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองคันราง หมู่ที่ 2 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2018-07-20]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกฯ
[2018-07-20]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตรฯ
[2018-07-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ต.บ่อพลับ เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม
[2018-07-18]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ที่ 3,4 ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2018-07-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-07-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
[2018-07-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน 48 คนฯ
[2018-07-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-07-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
[2018-07-17]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามควายเผือก-ทุ่งน้อย หมู่ที่ 4-5 ต.สามควายเผือก เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
12
ผู้เข้าชมวันนี้
369
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10647
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021325
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม