ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2019-02-15]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมที่กันนกแบบพีวีซี อาคารเรือนพยาบาลสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คนฯ
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้นเดียว (ไป-กลับ)ฯ
[2019-02-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน
[2019-02-13]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1, 2 ต.สระสี่มุม เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
[2019-02-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2
[2019-02-13]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้าเงหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองดอนตาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
[2019-02-13]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองเหมืองนา หมู่ที่ 5 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
[2019-02-12]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2019-02-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
[2019-02-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลฯ
[2019-02-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-1 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ต.ลำพญา อ.บางเลน
[2019-02-07]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.บางระกำ อ.บางเลน
[2019-02-07]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองดอนตาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
[2019-02-07]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองกำนันขาว หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
[2019-02-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร HATO รุ่น X1ฯ
[2019-02-07]ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำ คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล
[2019-02-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูและบานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2019-02-07]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
503
ผู้เข้าชมเดือนนี้
16858
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1027536
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม