ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-08-15]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (Sport Rider)ฯ
[2018-08-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
[2018-08-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดโรสกรีน "คลินิกเซนเตอร์"
[2018-08-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการซ่อมเก้าอี้ชุดรับแขกเย็บเบาะหนังพีวีซีฯ
[2018-08-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-08-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 48 คนฯ
[2018-08-10]ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2018-08-10]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ
[2018-08-10]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบ้านตลาดบางไทร หมู่ที่ 4 ต.ไทรงาม อ.บางเลน
[2018-08-10]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7,3 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2018-08-10]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.นครปฐม
[2018-08-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการฯ
[2018-08-10]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 17 ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม
[2018-08-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณรั้วศาลากลางฯ
[2018-08-09]ยกเลิกโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดกลาง
[2018-08-09]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม
[2018-08-09]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยกระบอก-บ้านรางกระเบา หมู่ที่ 12 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน
[2018-08-09]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
[2018-08-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง ยี่ห้อมาสด้า ทะเบียน กง 7933 นฐ
[2018-08-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,3,5 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.บางปลา อ.บางเลน
[2018-08-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 - 5 ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
379
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10657
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021335
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม