ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-12-12]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการ คน รัก คลอง...ฯ
[2018-12-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-12-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-12-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ
[2018-12-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเช่าเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิงฯ
[2018-12-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเช่าเต้นท์ฯ
[2018-12-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำซุ้มจุด(START-FINISH)
[2018-12-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และติดตั้งชุดขยายเสียงฯ
[2018-12-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟแอลอีดีฯ
[2018-12-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนฯ
[2018-12-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
[2018-12-06]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2018-12-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารบรรทมทิพย์ ของ สค.เฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-12-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-12-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารบรรทมทิพย์ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ฯ
[2018-12-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (แก้ไขลดวงเงิน) จัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ
[2018-12-03]ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ซ่อมแซมโพเดียมไม้ฯ
[2018-12-03]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ต.ห้วยด้าน อ.ดอนตูม
[2018-12-03]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดทำพานพุ่ม ดอกไม้สด ขนาด 7 นิ็วฯ
[2018-12-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ
[2018-12-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
12
ผู้เข้าชมวันนี้
571
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11855
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022533
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม