ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-06-29]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-15 มิถุนายน 2561ฯ
[2018-06-29]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-06-29]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ สค.เฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-06-29]ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อฯ
[2018-06-29]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.บ่อพลับ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-29]ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนน สายบางพระ-ห้วยพลู หมู่ที่ 3 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
[2018-06-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
[2018-06-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณงาน เวทีใหญ่และเวทีการแสดงต่างๆ และติดตั้งเครื่องขยายเสียงฯ
[2018-06-27]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองคันราง หมู่ที่ 2 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2018-06-27]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน
[2018-06-27]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสค.เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ฯ
[2018-06-27]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู๋ที่ 7,6,8 ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.ไทรงาม อ.บางเลน
[2018-06-26]ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบัวหวั่นฝั่งตะวันออกด้านใต้ หมู่ที่ 4-5 ตำบลบัวปากทำ เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-26]ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลบ่พลับ เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[2018-06-26]ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรังถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 4-5 ตำบลถนนขาด เชื่อมต่อ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
[2018-06-26]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4-5 ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-26]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 6 ต.บ่อพลับ เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-26]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบัวหวั่นฝั่งตะวันออกด้านใต้ หมู่ที่ 4-5 ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ต.นิลเพชร อ.บางเลน
[2018-06-26]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวไว-โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7,9,14 ต.ไร่ขิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
[2018-06-26]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายบ้านดงตาล หมู่ที่ 4 ต.มาบแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม
[2018-06-26]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,6,8,10 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
90
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9232
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1001883
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม