ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-12-27]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,8 ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.บางเลน อ.บางเลน
[2018-12-27]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ
[2018-12-26]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นฯ
[2018-12-26]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
[2018-12-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการฯ
[2018-12-25]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการฯ
[2018-12-24]ร่างประกาศประุกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบึงบางช้าง หมู่ที่ 2,5,12 คลองจินดา อ.สามพราน
[2018-12-24]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
[2018-12-24]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการฯ
[2018-12-24]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0002 บ้านหนองนกไข่-บ้านคลองตัน ต.บางช้าง อ.สามพราน
[2018-12-24]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.บางหลวง อ.บางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน
[2018-12-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตรฯ
[2018-12-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง(Fortuner)ฯ
[2018-12-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถฟาร์มแทรคเตอร์ฯ
[2018-12-21]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,8 ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.บางเลน อ.บางเลน
[2018-12-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-12-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ
[2018-12-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อแผ่นพับตามโครงการแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ
[2018-12-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฟ้าฯ
[2018-12-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสาธิตการทำขนมท้องถิ่น ตามโครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ
[2018-12-18]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
90
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9232
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1001883
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม