ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-09-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ แคตเตอร์พิบล่าร์ฯ
[2018-09-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองดินแดง-สระกะเทียม-สวนป่าน ต.หนองดินแดง, ต.สระกะเทียม, ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม
[2018-09-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบลิฟต์ภายในอาคารสำนักงานฯ
[2018-09-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คน
[2018-09-05]ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7,3 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2018-09-05]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลฯ
[2018-09-05]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (4 ประตู) ฯ
[2018-09-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหมู่ที่ 17 ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม
[2018-09-05]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยกระบอก-บ้านรางกระเบา หมู่ที่ 12 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน
[2018-09-03]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายโฟม)ฯ
[2018-09-03]ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามควายเผือก-แหลมบัว หมู่ที่ 8 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เชื่อมต่อ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี
[2018-09-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก รอบบริเวณอาคารสถานที่ภายในสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
[2018-09-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ของ สค.เฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-08-31] เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจฯ จำนวน 4 รายการ
[2018-08-31]ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบฯ
[2018-08-31]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-08-31]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ฯ
[2018-08-31]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการฯ
[2018-08-31]ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อเอ็นตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ
[2018-08-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1,8,10 ต.หนองปากโลง เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม
[2018-08-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
ผู้เข้าชมวันนี้
373
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10651
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021329
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม