ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2019-01-08]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซักผ้าม่านฯ
[2019-01-08]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี
[2019-01-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คนฯ
[2019-01-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2019-01-07]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองเขต หมู่ที่ 5 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2019-01-07]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี
[2019-01-07]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.สัมปทวน เชื่อมต่อ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
[2019-01-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์
[2019-01-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลีั้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ
[2019-01-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ฯ
[2019-01-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฯ จำนวน 7 รายการฯ
[2019-01-07]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาบริการย้ายสายโทรศัพท์ฯ
[2019-01-07]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ฯ
[2019-01-04]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2019-01-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ต.สระกระเทียม เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2019-01-03]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานฯ
[2018-12-28] เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองเขต หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 570 เมตร ตามแบบ อบจ.นครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
[2018-12-28] เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 498 เมตร ตามแบบ อบจ.นครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
[2018-12-28] เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบึงบางช้าง หมู่ที่ 2,5,12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 868 เมตร ตามแบบ อบจ.นครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
[2018-12-28] เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลสัมปทวน เชื่อมต่อ ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 660 เมตร ตามแบบ อบจ.นครปฐม พร้อมป้า
[2018-12-28] เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 900 ม. ตามแบบองค์การบริหาร
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
12
ผู้เข้าชมวันนี้
376
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10654
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021332
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม