ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-11-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-11-19]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561
[2018-11-16]ร่างประกาศประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบฯ
[2018-11-14]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,7,11 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
[2018-11-14]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กประปา บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐมฯ
[2018-11-14]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,20,17,2,19 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม
[2018-11-14]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการเคราะห์ จำนวน 51 คนฯ
[2018-11-14]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 51 คนฯ
[2018-11-14]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
[2018-11-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-11-09]ประกาศ เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจั้ง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
[2018-11-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ซ่อมแซมพื้นเวทีไม้ฯ
[2018-11-08]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กประปษ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐมฯ
[2018-11-08]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,20,17,2,19 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม
[2018-11-08]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,7,11 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสนฯ
[2018-11-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
[2018-11-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลีั้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คนฯ
[2018-11-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คนฯ
[2018-11-08]ยกเลิก โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีฯ โดยวิธีคัดเลือกฯ
[2018-11-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 11 รายการฯ
[2018-11-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
92
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9234
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1001885
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม