ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-09-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2018-09-11]ร่างประกาศอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้าเงหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสัมปทวน-วัดสำโรง ต.วัดสำโรง เชื่อมต่อ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี
[2018-09-11]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี
[2018-09-11]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 21 ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน
[2018-09-11]ยกเลิกประกาศประกวราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบ้านตลาดบางไทร หมู่ที่ 4 ต.ไทรงาม อ.บางเลน
[2018-09-11]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
[2018-09-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-09-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังไทร-โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ดดนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2018-09-10]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ฯ
[2018-09-10]ประกาศผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 4 คันฯ
[2018-09-07]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายสติกเกอร์ติดบนกระดาษลูกฟูกฯ
[2018-09-07]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,2 ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หินมูล อ.บางเลน
[2018-09-07]ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกลฯ
[2018-09-07]ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ
[2018-09-07]ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง (4 ประตู) ยี่ห้อมาสด้าฯ
[2018-09-07]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรัรบปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม
[2018-09-06]ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อบจ.นครปฐม
[2018-09-06]ประกาศผู้สชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายไมค์ประชุม ยาว 300 เมตร ฯ
[2018-09-06]ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังฟาร์มปรีชา หมู่ที่ 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี
[2018-09-06]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-09-05]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑๑ ซ้าย ๒ ซ้าย ม.๖ ต.ห้วยม่วง เชื่อม ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
370
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10648
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021326
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม