ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-08-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2018-08-30]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผนังลิฟต์ภายในอาคารสำนักงานฯ
[2018-08-30]ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
[2018-08-30]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซลฯ
[2018-08-30]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลสามพรานฯ
[2018-08-30]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ
[2018-08-30]ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเปลี่ยนชุดฯ
[2018-08-29]เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
[2018-08-29]ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ ๘๖๘๖ นครปฐม จำนวน ๑๕ รายการ
[2018-08-29]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑๑ ซ้าย ๒ ซ้าย ม.๖ ต.ห้วยม่วง เชื่อม ต. สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
[2018-08-29]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลฯ
[2018-08-28]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารฯ
[2018-08-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คนฯ
[2018-08-28]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุอำเภอสามพรานฯ
[2018-08-28]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้่สูงอายุอำเภอสามพรานฯ
[2018-08-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้เข้ารับการสงเคราะห์ จำนวน 50 คน ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
[2018-08-28]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามควายเผือก-แหลมบัว หมู่ที่ 8 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี
[2018-08-24]ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่มและเปลี่ยนสารกรองน้ำบาดาลของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
[2018-08-23]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิฯ
[2018-08-23]ส่งประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ
[2018-08-23]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
12
ผู้เข้าชมวันนี้
571
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11855
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022533
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม