ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2018-12-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการ "คน รัก คลองเจดีย์บูชา ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"ฯ
[2018-12-17]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,20,17,2,19 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม
[2018-12-17]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,7,11 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
[2018-12-17]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อพานดอกไม้ จำนวน 1 ชุดฯ
[2018-12-14]ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบ้านตลาดบางไทร หมู่ที่ 4 ต.ไทรงาม อ.บางเลน
[2018-12-14]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เตา
[2018-12-14]ประกาศผํู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลฯ
[2018-12-14]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนพยาบาล
[2018-12-14]ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอรฯ
[2018-12-14]ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงฯ
[2018-12-14]ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสารฯ
[2018-12-14]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่รถนต์นั่ง (4 ประตู)
[2018-12-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ
[2018-12-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ฯ
[2018-12-12]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่รถเกรดเดอร์ แคตเตอร์พิลล่าร์ฯ
[2018-12-12]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว 15 เมตร
[2018-12-12]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer ฯ
[2018-12-12]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการ คน รัก คลอง...ฯ
[2018-12-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
[2018-12-11]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร
[2018-12-07]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
91
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9233
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1001884
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม