ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายสิทธิศักดิ์ ทรัพย์วุฒิเลิศ : ผอ.กองช่าง
นายสิทธิศักดิ์ ทรัพย์วุฒิเลิศ
ผอ.กองช่าง
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ : หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายณัฐดล สวัสดี : หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายณัฐดล สวัสดี
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายบรรจง จันทศิลา : หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นายบรรจง จันทศิลา
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นายจีรพันธ์ ธรรมาภิมุข : หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายจีรพันธ์ ธรรมาภิมุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายอัคคพล บริสุทธิ์ : นายช่างโยธาอาวุโส
นายอัคคพล บริสุทธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายดำริ บุญศรี : นายช่างโยธาอาวุโส
นายดำริ บุญศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
นายรังสรรค์ ศุภมาสหิรัญ : นายช่างโยธาอาวุโส
นายรังสรรค์ ศุภมาสหิรัญ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายยุทธยา เทียนเครือ : นายช่างโยธาอาวุโส
นายยุทธยา เทียนเครือ
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวฐิตินันท์ ศุภนาค : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวฐิตินันท์ ศุภนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสถิตย์ ต้นสกุล : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสถิตย์ ต้นสกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวรัญชัย ฟุ้งขจร : นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายวรัญชัย ฟุ้งขจร
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายธำรงค์ ยกกลิ่น : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธำรงค์ ยกกลิ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสาคร โลหะเจริญ : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสาคร โลหะเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายก้องพัฒน์ ก้องสมุท : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายก้องพัฒน์ ก้องสมุท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทวีศักดิ์ ทิพย์สีนวล : นายช่างโยธาปฏิบัติการ
นายทวีศักดิ์ ทิพย์สีนวล
นายช่างโยธาปฏิบัติการ
นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นางสาวช่อผกา โถแก้ว : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวช่อผกา โถแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายนครินทร์ โชชัญยะ : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายนครินทร์ โชชัญยะ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวกฤษณา วงษ์ขนิต : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกฤษณา วงษ์ขนิต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นายธนวัฒน์ สุดสวาท : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายธนวัฒน์ สุดสวาท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
314
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11641
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1004292
 
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • จังหวัดนครปฐม